Monthly Archives: April 2010

Makna Kalimat Syahadat


awan Allah

Kalimat syahadat adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadat sering diucapkan oleh umat Islam dalam berbagai keadaan. Memang kita hapal kalimat syahadat dan dapat melafalkannya dengan fasih, namun sejauh manakah kalimat syahadat ini dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam?

Hal tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan perbuatan jahiliyah atau cara hidup Barat yang memberi gambaran bahwa syahadat tidak membekas dalam kehidupan ummat Islam seperti tidak menutup aurat, melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan dan ketaatan bukan kepada Islam, dan mengingkari rizqi atau tidak menerima dengan ikhlas segala sesuatu yang telah diberikan kepada dirinya. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadat yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dalam syahadat tersebut. Continue reading